Jei norite suprasti Raštą pagal jame pačiame Dievo išdėstytus studijavimo principus, spustelėkite ant šios nuorodos į BIBLIJOS STUDIJŲ SVETAINĘ

2009 m. gegužės 22 d., penktadienis

Šėtono triumfas

Šį video klipą jau senokai buvau radusi internete, jau buvau ir pamiršusi, tačiau šiandien, po vieno laiško draugei, kuriame dėsčiau mintis apie šėtono klastas, prisiminiau jį... Nors jame, mano požiūriu, nėra iki galo viskas pasakyta, bet dalis tiesos iš tiesų yra tame. Užimdamas žmogaus gyvenimą įvairiais dalykais, kurie žmogui gal ir atrodo geri, šėtonas sau tyliai triumfuoja. Ir sėkmingai kuria kitus planus, apie kuriuos šiame klipe nekalbama... (Medžiaga anglų kalba, tad nesuprantantiems – apytikslis vertimas apačioje ;)

 Filmuką rasite čia.
 Surengė kartą šėtonas pasaulinį demonų suvažiavimą. Atidarymo proga jis tarė: – Mes negalime sulaikyti krikščionių nuo vaikščiojimo į bažnyčią. Mes negalime sulaikyti jų nuo Biblijos skaitymo ir tiesos pažinimo. Mes netgi negalime atitraukti jų nuo artimo ir stiprėjančio ryšio su jų Gelbėtoju, nes vos jie susijungia su Jėzumi, mūsų valdžia jų nebeveikia. Tad leiskime jiems eiti į jų bažnyčias, leiskime jiems kartu pietauti, todėl pavokime iš jų laiką, kad jie neturėtų jo santykių su Jėzumi Kristumi statymui. Aš noriu, kad jūs padarytumėte štai ką: atitraukite juos nuo didėjančio prieraišumo jų Gelbėtujui ir nuo to gyvybiškai svarbaus, ištisą dieną trunkančio ryšio su Juo.“ – Kaip mes tai padarysime? – šaukė demonai. – Užimikite juos nereikšmingais gyvenimo dalykais ir sugalvokite nesuskaičiuojamą galybę būdų, kaip pavergti jų mintis, – atsakė šėtonas. – Gundykite juos leisti, leisti ir dar kartą leisti, skolintis, skolintis ir dar kartą skolintis. – Įtikinkite žmonas dirbi ilgas darbo valandas, o vyrus dirbti 6-7 dienas per savaitę, 10-12 valandų per parą, kad jie galėtų priprastų prie tokio gyvenimo būdo. – Sulaikykite juos nuo laiko leidimo kartu su vaikais – tokiu būdu jų šeimos greit išsiskaidys, o namai nebesuteiks užuovėjos po įtampos darbe! – Užgožkite jų mintis, kad jie jų negirdėtų. Gundykite juos įsijungti radiją ar bet kokį kitą grotuvą jiems vairuojant. Pastoviai laikykite įungtą televizorių, CD ar video grotuvą, kompiuterį... Visa tai užkimš jų mintis ir suardys jų sąjungą su Kristumi. – Užpildykite žurnalinius stalus laikraščiais ir žurnalais. – Bombarduokite jų mintis žiniomis 24 valandas per parą. – Užkariaukite laiką, kurį jie skirai vairuodami, reklaminiais stendais. – Užkimškite jų pašto dėžutes įvairiais brukalais, katalogais ir kita panašia pasiūlymų bei reklamų medžiaga, nemokamais produktais, paslaugomis, klaidingomis viltimis. – Afišuokite liekno, gražaus tipo modelius žurnalų viršeliuose ir televizijoje, kad vyrai galvotų, jog išorinis grožis yra svarbiausia – kad jie nusiviltų savo žmonomis. – Sukelkite žmonoms nuovargį, kad vakare joms nebeužtektų meilės savo vyrui. Lygiai taip sukelkite joms galvos skausmus! – Jei jos neduos savo vyrams tos meilės, kurios jiems reikia, jie eis ieškoti jos kitur. Tai greitai sugriaus jų šeimas. – Duokite jiems Kalėdų Senelį, kuris atitrauktų juos nuo vaikų mokymo apie tikrąją Kalėdų prasmę. – Duokite jiems Velykinį zuikį, kad jie nekalbėtų apie prisikėlimą ir nuodėmės bei mirties galią. – Net ir jų atostogų metu – leiskite jiems persistengti. Tegul jie grįžta iš jų pavargę ir išsekę. – Užimkite juos taip, kad jie neberastų laiko eiti pasigrožėti gamta, kuri atspindi Dievo kūrybą. – Išsiųskite juos į pramogų parkus, sporto varžybas, spektaklius, koncertus ir filmus vietoj to. – Užimkite juos, užimkite!!! – Tuomet, kai jie susitinka dvasiškai pabendrauti, įtraukite juos į apkalbas, sukelkite susiskaldymus, kad jie išeitų neramia sąžine. – Pripildykite jų gyvenimus tokia gausa gerų dalykų, kad jie nebeturėtų kada kalbėti apie Jėzus galią. Greitai jie dirbs vien savo pačių pajėgumu, aukodami savo sveikatą ir šeimą vadan to gerbūvio. Tai suveiks!!! Pamatysit, tai suveiks!!! Tai buvo visai neblogas planas! Demonai entuziastingai išsiskirstė, gavę užduotis, priversdami krikščionis būti daug užimtesniais ir labiau skubančiais šen bei ten, turinčiais daug mažiau laiko jų Dievui ir šeimoms. Neturinčiais laiko pranešti kitiems apie Kristaus galią keisti gyvenimus. Klausimas tėra vienas: ar šėtonui sekasi jo sugalvotame plane..? Jūs teisėjai...