Jei norite suprasti Raštą pagal jame pačiame Dievo išdėstytus studijavimo principus, spustelėkite ant šios nuorodos į BIBLIJOS STUDIJŲ SVETAINĘ

2010 m. spalio 1 d., penktadienis

Nes kai esu silpnas, tada esu stiprus...

Pasiklausius Džianos Džesen (Gianna Jessen) kalbos, mintyse nori nenori sukasi ši Rašto vieta: „Todėl aš gėriuosi negaliomis, priekaištais, trūkumais, persekiojimais, sielvartais dėl Kristaus, nes kai esu silpnas, tada esu stiprus.” (2Kor. 12, 10)Džianos Džesen kalba lietuviškai.

...Aš esu įvaikinta. Mano biologinei motinai buvo 17 (kaip ir mano biologiniam tėvui), kai ji, būdama 7,5 mėnesių nėščia nusprendė kreiptis į „Planned Parenthood“ („Planuojama tėvystė“) – didžiausią abortus atliekančią instituciją, kur jai buvo patarta pasidaryti druskos abortą, atliekamą vėlyvo nėštumo metu. Druskos tirpalo yra suleidžiama į gimdą, vaikas ryja tą tirpalą, kuris jį nudegina iš vidaus ir išorės, ko pasekoje motina per 24 valandas turėtų pagimdyti negyvą kūdikį.

Dideliai visų nuostabai ir šokui, 1977 metų balandžio 6 dieną Los Andžele, abortus atliekančioje klinikoje, aš gimiau ne mirusi, o gyva.

Vienas nuostabiausių dalykų, susijusių su mano gimimo valanda, yra tas, kad dar nebuvo prasidėjusi gydytojo, atliekančio abortą, pamaina, todėl jis net neturėjo galimybės įgyvendinti savo plano, susijusio su mano gyvybe, o tiksliau - su mirtimi.

Aš žinau, kad aš esu gražiame vyriausybės pastate ir aš myliu šią šalį ( - kalba buvo pasakyta 2008 metais Australijoje, Melburne, Queens Hall salėje), taip pat ir savo pačios ( - JAV). Bet aš žinau, kad mūsų laikais yra absoliučiai politiškai neteisinga tarti Jėzaus Kristaus vardą tokiose vietose, kaip ši. Ir skelbti Jo vardą štai tokiuose susirinkimuose, nes girdėdami Jo vardą žmonės jaučiasi siaubingai nepatogiai. Bet aš išgyvenau ne tam, kad visi jaustųsi patogiai. Aš išgyvenau tam, kad mažumėlę išjudinčiau viską. Ir žinote, aš puikiai leidžiu laiką tai darydama. :)

...Taigi, kaip sakiau, aš gimiau gyva – po 18 valandų. Turėjau būti akla, nudeginta, manau, turėjau būti mirusi, bet tai niekada neįvyko. Žinote, koks dar vienas nuostabus dalykas buvo tame? Abortą atliekantis gydytojas turėjo pasirašyti mano gimimo liudijimą. Aš žinau, kas jis toks. Skeptikams, kurie manęs klausosi, noriu pasakyti – mano medicininiuose įrašuose užfiksuota: „Gimusi per druskos abortą“ – galite patikrinti. Cha! Jie pralaimėjo.

Aš surinkau informaciją apie abortą dariusį gydytoją. Jo klinika priklauso didžiausiam JAV klinikų tinklui, kurio pelnas – 70 milijonų dolerių per metus. Skaičiau vieną jo pareiškimą, kur jis sako: „Aš nutraukiau gyvybę milijonams kūdikių ir laikau tai savo aistra.“ Sakau jums tai, nes... Klausykite, ponios ir ponai, – mes esame įdomioje kovoje šiame pasaulyje – suprantame tai, ar ne. Tai kova tarp gyvenimo ir mirties. Kieno pusėje esate jūs?

...Žodžiu, slaugytoja iškvietė greitąją pagalbą ir mane nuvežė į ligoninę, o tai jau yra stebuklas, kadangi tuo metu bendroje ligoninių praktikoje (iki 2002 m.) kūdikiams, išgyvenusiems po aborto, gyvybė būdavo nutraukiama. Jie būdavo uždusinami, paliekami mirti arba išmetami... Tačiau 2002 metų rugpjūčio 5 dieną prezidentas Dž. Bušas pasirašė „Įstatymą dėl kūdikių, gimusių gyvų, apsaugos“, kad to nebenutiktų.

Jūs matote – tai ne žaidimas, tai tikra. Aš tikiuosi, kad mano mirties akimirką aš būsiu nekenčiama. Kad galėčiau pajusti Dievą ir suprasti, ką tai reiškia – būti nekenčiamam. Kristus buvo nekenčiamas. Nesakau, kad aš specialiai noriu būti nekenčiama, bet aš žinau – eidama savo gyvenimo keliu aš JAU patyriau, kad esu nekenčiama, nes aš kovoju už gyvenimą. Aš sakau: jūs nesugavote manęs, nebylus holokaustas neužmušė manęs.

Mano misija, ponios ir ponai, viena iš daugelio, yra sukelti žmonių tarpe apie tai diskusiją, kurią mes užvėlėme ir padėjome į lentyną, sakydami, kad tai nėra problema. Mes atmetėme savo emocijas ir tapome kietesni. Ar to jūs norite? Kiek jūs esate pasiruošę rizikuoti ir kiek esate pajėgūs sakyti tiesą meilėje ir malonėje, kad išstotumėte ir taptumėte nekenčiami? Argi pasaulis sukasi tik apie jus? O gal apie mane?..

...Taigi aš buvau perkelta į greitosios pagalbos slaugos namus, kur buvo nuspręsta, kad esu neypatingai miela. Kaip aš mėgstu sakyti: „Kaip gi jūs galėjote manęs nedievinti nuo pat pradžių – kas ne taip su šiais žmonėmis?“ Bet jie nemėgo manęs.

Suprantate, aš buvau nekenčiama nuo pat mano prasidėjimo. Ir manęs nekentė daug kas. Tačiau dar daugiau buvo tų, kurie mane mylėjo. O ypač Dievas. Aš esu Dievo vaikas. O Dievo vaikų negalima įžeidinėti. Turiu ant kaktos ženklą, kuris primena: būkite atsargūs su manimi, nes mano tėvas valdo pasaulį.

...Aš buvau paimta iš blogų namų ir perkelta į kitus namus, nuostabius namus - į Penės (Penny) namus. Penė sakė, kad tuo metu man buvo 17 mėnesių, turėjau 14 kilogramų „negyvo“ svorio, šalia to man buvo diagnozuota liga, kurią laikau dovana, tai – cerebrinis paralyžius. Jį sukėlė nepakankamas deguonies kiekis mano smegenyse tuo metu, kai aborto metu aš bandžiau išgyventi. Todėl dabar aš tiesiog negaliu nepaklausti: jei abortas yra viena iš moters teisių, ponios ir ponai, tai kur tuo momentu buvo mano teisės?.. Neatsirado nei vienos radikalios feministės, kuri išstotų ir šauktų, kad buvo pažeistos mano teisės ir kad mano gyvenimas tuo momentu buvo paaukotas vardan moterų teisių.

Ponios ir ponai, aš neturėčiau cerebrinio paralyžiaus, jei nebūčiau per visa tai perėjusi. Todėl kai išgirstu niekingus argumentus, kad abortas turi būti daromas tik dėl to, kad vaikas bus neįgalus, siaubas užlieja mano širdį.

Ponios ir ponai, yra dalykų, kuriuos galite sužinoti tik silpnesniųjų, esančių tarp mūsų, dėka. Ir tuomet, kai atsikratote jais, jūs liekate tie, kurie pralaimite, o ne jie. Viešpats pasirūpins silpnais, o jūs kentėsite amžinai. O kokia arogancija... kokia tobula arogancija argumente, kad stiprus turi slopinti silpną, turi nuspręsti, kas turi gyventi, o kas mirti.

Kokia arogancija... Negi jūs nesuprantate, kad jūs negalite priversti savo širdies plakti? Argi jūs nesuprantate, kad visa jėga, kurią turite, iš tiesų nėra iš jūsų? Tai Viešpaties malonė jus palaiko, net jei jūs ir nekenčiate Jo.

...Jie (daktarai) pažvelgė į mano brangiąją Peni, ir pasakė: „Iš Džianos nieko gero nebus.“ Tokie žodžiai visada „padrąsina“... Tačiau ji nusprendė neklausyti jų ir tris kartus per dieną darbuodavosi su manimi. Aš pradėjau laikyti galvą, o jie ir toliau kartojo: „Nieko gero iš Džianos nebus, ji negalės to, ano...“ Trumpai tariant, aš pradėjau vaikščioti būdama 3,5 metų – su vaikštynėmis ir įtvarais ant kojų. Aš stoviu čia šiandien šiek tiek šlubuojanti, tačiau be jokių įtvarų ir be vaikštynės. Kartais aš grakščiai nugriūnu, o kartais ir ne visai grakščiai – priklauso nuo situacijos. Bet visa tai laikau Dievo šlove.

Matot, ponios ir ponai, aš esu silpnesnė nei daugelis iš jūsų, bet tai mano pamokslas. Kokia maža tai tėra kaina, kad galiu skelbti taiką, ką aš ir darau, ir suteikti viltį.

Manau, mūsų sugedusioje pasaulėžiūroje mes nebesuprantame, kokia nuostabi gali būti kančia. Aš nesiekiu kančios, tačiau kai ji ateina, mes pamirštame, kad Dievas viską kontroliuoja ir kad Jis turi galią paversti patį apgailėtiniausią dalyką į nuostabų.

Aš atleidau savo biologinei motinai. Aš esu krikščionė. Ji – labai sugniuždyta moteris. Ji atėjo į renginį, kuriame aš dalyvavau prieš dvejus metus. Iš karto po to, kai buvo paskelbtas mano vardas, ji priėjo ir pasakė: „Labas, aš tavo motina.“

Tai buvo labai sunki diena ir, gal jums pasirodys tai kvaila, bet kol turėjau ją išklausyti, aš sėdėjau ten ir mąsčiau: „Aš tau nepriklausau, aš priklausau Kristui. Aš esu jo mergina, aš jo princesė... Todėl nesvarbu, ką tu sakai apimta savo pykčio ar betikslio įniršio, tai ne mano našta. Ir aš nenešiu.“ Visa tai sakiau sau viduje...

Ponios ir ponai, jūs turite galimybę. Labai trumpai norėčiau kreiptis į vyrus, esančius šiame kambaryje, ir padaryti kai ką, kas paprastai nedaroma. Vyrai, jūs esate sukurti didybei. Jūs esate sukurti tam, kad atsistotumėte ir būtumėte vyrais. Jūs esate sukurti tam, kad apsaugotumėte moteris ir vaikus, o ne sėdėtumėte ir nieko nedarytumėte. Jei žinote, kad žmogžudystė yra nusikaltimas, kodėl nieko nedarote?

Jūs esate sukurti ne tam, kad išnaudotumėte moteris ir apleistumėte. Jūs esate sukurti, kad būtumėte geri, didingi, maloningi ir stiprūs kovoti už kažką. Nes, vyrai, – paklausykite manęs – aš esu pernelyg pavargusi daryti tai, ką turėtumėte daryti jūs... Moterys, jūs esate sukurtos ne tam, kad būtumėte išnaudojamos, jūs neturėtumėte sėdėti nuošalyje ir stebėti, nežinodamos savo vertės. Jūs esate sukurtos tam, kad už jus kovotų. Per amžius.

Taigi, tai yra jūsų laikas. Kokiais žmonėmis jūs norite būti? Tikiu, kad nuostabiais. Tikiuosi, vyrai, kad jūs nekrisite veidu į purvą. Politikams, kurie klausosi manęs, o ypač vyrams, aš norėčiau pasakyti štai ką: Jūs esate sukurti didybei. Šalin tokią politiką. Jūs turite ginti tai, kas teisinga ir gera, – tai sakau aš, deganti mergaitė, kuri atsistojo čia tam, kad pasakytų: atėjo jūsų laikas. Kokiais vyrais jūs norite būti: Apsėstais savo šlovės ar apsėstais Dievo šlovės? Atėjo laikas užimti pergalingą poziciją. Tai – jūsų valanda. Dievas jums padės. Dievas bus su jumis. Jūs turite galimybę šlovinti ir garbinti Dievą.

Pabaigai pasakysiu štai ką... Kai kuriuos iš jūsų galbūt šiek tiek erzina, kad aš kalbu apie nieką daugiau, tik apie Dievą ir Jėzų. Bet, kaip kitaip aš galiu eiti šlubuodama per šį pasaulį, neatiduodama visos savo širdies, proto, sielos, ir jėgų Kristui, kuris davė man gyvybę. Todėl, jei manote, kad aš kvaila, tebūnie tai dar vienas brangakmenis mano karūnoje. Mano gyvenimo čia tikslas – priversti Dievą šypsotis. Tikuosi, kad tai, ką pasakiau, turi prasmę. Visa tai atėjo iš mano širdies. Dievo palaimos jums.

P.S. viename interviu Džiana išsako dar vieną taiklią mintį: šiame pasaulyje, kur visi deklaruoja begalinę toleranciją ir laisvę kiekvieno įsitikinimams, yra toleruojama viskas, išskyrus krikščionybę.

2010 m. rugsėjo 22 d., trečiadienis

Ar Dievas visavaldis?

Kartais mane baigia pribaigti stereotipinis mąstymas apie tai, kad Dievas viską valdo, kad Jis reguliuoja kiekvieną mūsų žingsnį ir neva yra atsakingas už visas žmonių daromas nuodėmes, neatsakingus žmonijos pasirinkimus bei iš to kylančius rezultatus...

Todėl su džiaugsmu pranešu apie naują knygelę, pavadinimu „Visavaldis Dievas“. Ją, kaip visada, galite rasti svetainėje malones-zinia.lt, skyriuje Krikščioniškos knygos.

Ką Dievas daro ir ko ne, kaip pasireiškia Dievo visavaldystė, o kas tėra mūsų pačių stereotipinio mąstymo vaisiai? Ar Dievas sukelia karus ir juos sustabdo? Ar Dievas atsakingas už mūsų planetą niokojančias stichijas? Ar visa tai yra bausmė žmonijai už jos daromus juodus darbelius?..

Apie visa tai ir ne tik, šioje knygelėje.

2010 m. liepos 19 d., pirmadienis

Evangelijos terminai

Na va, paruošėme dar vieną knygelę. Tai - T. M. Bruscha „Evangelijos terminai“, kurioje galima susipažinti su tokiais terminais, kaip teisumas, priskaitymas, išgelbėjimas, malonė, atpirkimas, permaldavimas, tikėjimas, atleidimas, pakantumas, sutaikinimas ir pašventimas. Ne retam šie, Laiško romiečiams 3 bei 5 skyriuje ir Pirmo laiško korintiečiams 1 skyriuje minimi terminai, yra nemažas galvos skausmas, todėl manau, jog knygelė bus naudinga tiek pradedančiajam, tiek „pažengusiam“. :)
Knygelę galite rasti čia.

2010 m. liepos 1 d., ketvirtadienis

Ar yra Dievas? :)

Facebook'e tarp įvairiausių dienos minčių radau trumpą istoriją, kuria negaliu nepasidalinti :)

Ateistas-lektorius savo paskaitoje pareiškė, kad Dievo nėra, nes Jo niekas nėra matęs. Tada salėje sėdintis pagyvenęs žmogelis atsistojo ir visų paklausė, ar visi salėje esantys mato lektorių. Visi choru atsakė:
- Žinoma, matome.
- Taip, jūs visi matote lektorių, nes jis yra. O sąžinę jo matote?
- Ne, nematome.
- O nematote todėl, kad jis jos neturi...

2010 m. birželio 17 d., ketvirtadienis

Keliaudamas plačiu keliu

Kas žinot Leonard'o Cohen'o dainą Aleliują, nesunkiai atpažinsite jos lietuviška variantą, kurio žodžiai, beje, man daug labiau patinka nei dviprasmiškas originalas...

2010 m. balandžio 2 d., penktadienis

Atsparus ugniai

Žiūrėjome vakar 2008 m. filmą „Atsparus ugniai“ (Fireproof). Tiesą pasakius, tik paskui, kai peržiūrėjome visą papildomą DVD esančią medžiagą, sužinojau, kad filme vaidinantys aktoriai, išskyrus pagrindinio veikėjo atlikėją Kirk'ą Cameron'ą (t. p. vaidinusį filme „Left Behind“)– neprofesionalai. Matomai, filmo siužetas – toks kasdieniškai realus ir daugumoje šiuolaikinių šeimų neišvengiamas – sugebėjo užgožti nedidelius vaidybinius trūkumus.
Kas yra meilė ir kas yra jos pagrindas? Kodėl per sutuoktuves vienas kitam prisiekę mylėti ir džiaugsme, ir varge, sutuoktiniai paprastai omenyje turi tik meilę džiaugsme, o tuo tarpu užklupus vargams „neria į krūmus“? Kas iš tiesų yra meilė – laikina emocija (kol mane myli, tol ir aš myliu) ar tavo sąmoningas nusiteikimas besąlygiškai mylėti artimą ir, kas benutiktų, visuomet jį laikyti aukščiau savęs?.. Atsakymai į šiuos klausimus – šiame krikščioniškame filme.

O pasižiūrėti jį galima net ir youtube:
Rusiškai (suskaidyta į 12 dalių) arba angliškai (t.p. suskaidytas į 12 dalių).

Čia tuo tarpu filmo reklama:

2010 m. kovo 18 d., ketvirtadienis

Pusmečio darbai

Kai spalio viduryje susidariau darbų, kuriuos reikia žūt būt padaryti sąrašą, nusprendusi, jog pusmečiui į priekį turėtų viso to pakakti, labai abejojau, ar tikrai suspėsime kartu su Dariumi bei viena draugų pora padaryti viską, kas užsibrėžta. Šiandien gi žiūriu, kad spėjome... Kita vertus, sąrašą dariausi daugiau ne tam, kad spėtume iki kažkokios konkrečios datos, bet kad aš nepasimesčiau pradėtų darbų gausoje bei galutinai nesusipainiočiau tarp visko, kaip galutinė darbo grandis, kuria viskas užsibaigia...


Na, o darbai, kuriais šiandien galiu jau ir pasidalinti, yra tokie...

Visų pirma, pagaliau paruošėme Biblijos studijavimo pagrindų pamokas. Man asmeniškai kažkada šios pamokos davė nepaprastai daug naudos ir atvėrė duris į Biblijos supratimą. Iki tol niekuomet net minties neturėjau, kad įmanoma pačiam suprasti Bibliją...

Taip pat paruošėme pamokas apie Rašto rankraščių ištakas. Tai – medžiaga kiekvienam, kuriam įdomus  Šventojo Rašto suformavimo, jo išsaugojo ir originalaus teksto atpažinimo procesas, kam įdomu, kaip Dievo Žodis pats liudija apie save, kaip istorijos tėkmėje buvo bandoma susidoroti su šia Knyga bei kaip ji išliko ir pasiekė mūsų rankas...

Galiausiai, paruošėme amerikiečių pastoriaus Džoelo Finko (Finck) knygos „Paslaptis“ vertimą. Ši knyga, parašyta labai aiškiai ir paprastai, daugeliui, manau, bus atradimas, nes jau ne vienam, skaičiusiam vertimo juodraščius, ji tapo didžiuliu palaiminimu bei suteikė daug pažinimo džiaugsmo. Dar drąsiau būtų galima pasakyti – ji JAU pakeitė ne vieno žmogaus gyvenimą. Nors knygos ašis sukasi apie apaštalui Pauliui atskleistą paslaptį (Ef 3, 9; Rom. 16:26), tačiau joje paliečiami ir patys pagrindiniai Senojo bei Naujojo testamentų skirtumai, taip pat Dvylikos apaštalų bei apaštalo Pauliaus tarnystės, Izraelio bei Kristaus kūno Bažnyčios bendrumai ir skirtumai... Galiausiai apžvelgiamas mums skirtas tarnystės pavedimas, sudėliojantis visus taškus ant „i“.

Ir, aišku, po visų šių darbų suskubau atnaujinti mūsų svetainę bei sudėti ten visa tai ir visa kita, apie ką jau anksčiau buvo kalbėta ir rašyta.

Tikiuosi, patirsite daug gražių ir naudingų akimirkų studijuodami visą šią medžiagą...

2010 m. vasario 22 d., pirmadienis

Chronologija Biblijoje

Ieškodama tam tikrų duomenų apie Jokūbo sūnų amžių, užkliuvau už nuorodos į puslapį, kuriame – nemažai duomenų, sudėtų chronologiškai į vieną vietą, kas kada nutiko, remiantis skaičiavimais, esančiais pačioje Biblijoje.
Pati asmeniškai dar nespėjau patikrinti faktų teisingumo, bet gal kam nors pravers studijuojant...
Pagrindinis puslapis, 1 chronologinės lentelės dalis (kitos dalys paeiliui eina toliau).

Penki siurprizai tiems, kurie pateks į pragarą

Viens žymiausių Amerikos baptistų, pastorius Peteris Rakmanas (Peter S. Ruckman), pasirodo, turi ne tik pastoriui reikalingų savybių, bet ir meninių sugebėjimų. Kaip jis šiuo dalykus suderina, galite pasižiūrėti įdomioje pamokoje apie tai, kokie penki siurprizai laukia tų, kurie pateks į pragarą...

2010 m. sausio 3 d., sekmadienis

Biblija per metus

Ar kada nors bandėte skaityti Raštą pagal kokį nors grafiką? Aš – ne...
Internete galima rasti įvairiausių Biblijos studijavimo modelių, tiek skaitant Bibliją iš eilės, tiek skaitant pagal tai, kokia tvarka vyko vieni ar kiti įvykiai ir pan...

Kadangi metai dar tik vos prasideda, jei norite, galite dar spėti įšokti į vieną ar kitą traukinį ;)

2010 m. sausio 2 d., šeštadienis

Šviesa tamsoje

Kai vakare sutemsta, kai ateina naktis, pakeliu akis į žvaigždes, kurios šviečia nesuskaičiuojamoje tamsos platybėje... O tada prisimenu, kam Dievas sukūrė žvaigždes... „Dievas [...] taip pat padarė žvaigždes. Ir Dievas išdėstė jas dangaus tvirtumoje, kad apšviestų žemę ir valdytų dieną bei naktį, ir atskirtų šviesą nuo tamsos...“ (Pr 1, 16-18) O paskui persikeliu į pirmojo tūkstantmečio pradžią, kai buvo parašyta: „Viską darykite be murmėjimų ir ginčų [...] tarpe nedoros ir iškrypusios tautos, tarp kurios jūs spindite kaip šviesos pasaulyje“ (Fil 2, 14-15).

Ne per seniausiai sekiau Rašte šiuos du žodžius: šviesa ir tamsa. Nemažai apie juos mąsčiau, o jie savo ruožtu painiojosi įvairiose situacijose man po kojomis. Kaip žinia, Biblijoje pasaulis yra ta naktis, kurioje tikintieji visais laikais švietė tarsi tos žvaigždės, rodančios kelią kitiems... Žvaigždžių ir šviesos visais laikais buvo daug mažiau nei tamsos. Nes „žmonės labiau mylėjo tamsą negu šviesą, nes jų darbai buvo pikti.“ (Jn 3, 19) Nojaus laikais iš visų tuo metu gyvenusių milijonų tebuvo vos 8 tikintieji, vienintelis Lotas buvo teisus Dievo akyse tarp viso didžiulio pulko Sodomos gyventojų, iš visos Izraelio daugybės pas Joną Krikštytoją į dykumą atėjo tik „mažoji kaimenė“... Tad ar turėtume stebėtis, jog aplink mus tiek daug tamsos?.. Kita vertus, Pradžios knygoje rašoma, kad šviesa valdo dieną ir naktį. Ir nors tamsa gali atrodyti labai galinga, ji niekuomet nepanaikins tamsos.

Galvodama apie visa tai, bandau sau priminti tai, kas nutiko ką tik pasibaigusiais 2009-aisiais. Tai buvo iš tiesų nepaprastai vaisingi ir atradimų kupini metai. Galbūt ne veltui skaičius 9 Biblijoje yra vaisiaus ir derliaus skaičius. Labiausiai, aišku, norisi pasidžiaugti baigtu KJV Biblijos vertimu bei iš audio įrašų perkeltomis Biblijos studijavimo pagrindų studijomis. Tikėkimės, kad 2010-ieji us dosnūs laiku, ir galima bus greitu laiku pabaigti paruošti ne mažiau įdomų pamokų kursą apie Biblijos rankraščių ištakas.

Šalia visų šių džiaugsmą teikusių darbų, daug dalykų praėjusiais metais mane nustebino, tačiau iš visos jų gausos negaliu nepaminėti to, kad toje pasaulio tamsoje atradau keletą šviesų, kurios, pasirodo, buvo dar prieš man apie jas sužinant... Jei kalbant be užuolankų, turiu pasakyti, jog sužinojau, kad keletas mano draugų, su kuriais esu pažįstama nebe vienerius metus, jau gerą laiko tarpą yra mano tikėjimo broliai ir seserys. Faktas, aišku, labai džiugus, verčiantis dar kartą pasidalinti savo liudijimu bei ta istorijos dalimi, kuri buvo iki tol neatskleista. Tačiau šalia džiaugsmo, mano mintyse pradėjo suktis mintys su didžiuliu klausimu: „Kodėl?“ Kodėl aš tik dabar apie tai sužinau? Kodėl iš jų lūpų niekuomet neišgirdau savu laiku to, apie ką girdžiu dabar..? Kodėl ta šviesa, kuri turėtų nušviesti naktį, taip stropiai buvo slepiama? Ar aš man patikėtą šviesą taip pat slepiu po kokia nors žmogiška uždanga?.. Manau, ši klausimą turiu sau užduoti kasdien. Kas kartą, kai susiduriu su nauju žmogumi savo kelyje. Kas kartą, kai patenku į abejonių kryžkelę, bijodama arba likti nesuprasta, arba suprasta ne taip. Bet ar ne mums adresuotos eilutės, skelbiančios, jog mes gavome ne baimės, bet jėgos, meilės ir sveiko proto dvasią? (1Tim 1, 7)

Todėl 2010-iesiems linkiu tiek sau, tiek jums, kurie čia kartkartėmis užklystate, nebijoti būti ta šviesa, kurios jokia tamsa nugalėti negali...